Prolog

21. února 2012 v 19:13 | Eriona Portraid


120 roku třetího věku za vlády L'itela Moudrého se stalo, že Elarien Togruxal se zamiloval do lidské dívky, dcery krále Arscheta. Byl očarován její krásou a dobrým srdcema i ona v něm nalezla zalíbení. Král však nebyl jejich lásce nakloněn, neboť již svou dceru zaslíbil jinému. Togruxal, zaslepen láskou, požádal dívku, aby s ním uprchla a ona souhlasila. V noci, když byla tma největší, vzal Togruxal svou milou a společně utekli do země elfů. Když to král Arschet zjistil, jeho hněv byl veliký. Pobral veškerou armádu a vytáhl pro svou dceru.
Elarien Togruxal prosil L'itela, aby jeho milou králi nevracel a L'itel pohnut slovy lásky slíbil, že s králem promluví, a ten jistě mírovou nabídku přijme, až uvidí, že je jeho dcera šťastná.
Toho dne, kdy lidské vojsko dorazilo k zemi elfů, vyslal L'itel svého syna a budoucího vládce, Tarana, vyjednávat s králem Arschetem. Taran nabídl lidskému panovníku mnoho darů na usmířenou. Ten však nedbal na jeho slova a i když vyslanci nabízeli zlato, šperky dokonce i kouzelné předměty, nenechal svůj hněv vyhasnout a ve zlosti zavelel k útoku. Když se Taran snažil lidského krále přesvědčit, aby útok odvolal, tu Arschet v hněvu tasil meč a neozbrojeného mladíka probodl. Ostatní elfové se mu v tom snažili zabránit, ale i oni brzy podlehli mečům lidí.
Když L'itel zjistil smrt svého syna, jeho pomsta byla strašná. Povolal nejmocnější zaklínadlo a proklel lidského krále. Zasadil do jeho těla a do těl jeho synů a dcer magické červy, kteří je zevnitř žrali a tak pomalu ubíjeli. Ostatní mágové ohradili elfská území štíty, přes které nemohli lidé proniknout a lučištníci zasypali Arschetovu armádu mračny šípů, které
lehce nacházeli cíle a brzy celou armádu rozprášily. Lidé umírali po desítkách a tento den se stal v jejich dějinách dnem, kdy vypukla nenávist k elfům. Pro ty se stalo nebezpečným zdržovat se v jejich blízkosti, a tak se stáhli na své území, obehnané kouzly, která byla ještě posílena tak, že není možné, aby člověk vstoupil na půdu, patřící elfům.
L'itel se odebral do svého domu, kde truchlil pro mrtvého syna. Než však stačil oplakat smrt syna, zasáhla ho další ztráta. Jeho dcera Miriam, krásná jako úsvit, o jejíž přízeň bojovalo nespočet urozených elfů, byla nalezena s proříznutým hrdlem. Tento krutý čin L'itela strašlivě rozzuřil. Tím spíš, že bylo jisté, že pachatelem je elf. Rozezlený L'itel nechal rozhlásit,
že ten, kdo přivede vraha, bude náležitě odměněn.
Třetího dne po smrti Miriam předstoupil před L'itela Elarien Togruxal. Tvář měl plnou smutku a nenávisti. Vyňal za záňadří pramen Miriaminých zlatých vlasů zašpiněných krví a hodil ho před strnulého vládce. "Ano. To já zabil tvou dceru." Znovu sáhl za košili a vyjmul další pramen. L'itel zalapal po dechu a prudce se vymrštil.
"Néé!" Ten výkřik se rozlehl po celém paláci.
"Ano, ani tvá žena již nežije." Hlas Togruxal byl tvrdý, chladný.
"Proč, proč tohle činíš, Togruxale? Proč jsi je zabil? Neudělali ti nic zlého."
"Víš, L'iteli, ta kletba, kterou jsi zasáhl krále Arscheta a všechny jeho potomky…"
"Cože? I ona? Ale to jsem nechtěl! Nezabil jsem ji úmyslně!"
"To na tom nic nemění. Nemění to nic na tom, že jsem musel sledovat, jak má milovaná pomalu umírá, svíjí se v bolestech a já jí nemohu pomoci! Ani jedno z mých kouzel nepomohlo a ona se nakonec probodla, aby již tu bolest nemusela snášet. Proto jsem zabil ty, které jsi měl rád. Proto, abys trpěl tak, jako trpím já."
Když tato slova byla řečena, pustili se oba do boje. Togruxal vyhrával, neboť síla Elarienova je strašná, ale L'itelovi přišli na pomoc mágové a společně zatlačili Togruxal do rohu. Zajali ho a odebrali mu dračí moc. Měl být za své skutky popraven, ale den před vykonáním rozsudku uprchl. Nikdo nevěděl kam a po mnoho let o něm nebyly žádné zprávy, ale po sto třiceti letech se vrátil. Byl naplněn temnou silou a po několika týdnech si podmanil celou říši lidí. Poslal na ně armády stvůr, nazývaných rakilové, které přivedl na svět z hlubin země, kde byli zavřeni po stovky let. Vystavěl si sídlo uprostřed země lidí, odkud kontroluje zemi a kde začal budovat armádu. Jeho cílem se stala země elfů, kam se však nemohl dostat, neboť kouzlo, chránící ji před zlem, mu tam nedovolovalo vstoupit. Nyní vyčkává. Sbírá moc, kterou čerpá z temných sil a až udeří, zkáza a chaos zavládnou v zemi lidí i elfů
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama